Info

Velkommen til EveryBody® stolen


EveryBody® stolen -20 år på det danske marked !

Tusindvis af fantastiske resultater og masser af erfaringer med ryg- og nakkesmerter som er ophørt.


EveryBody®stolen har fået en pris af Erhvervsministeriet bl.a. på grund af, at den har hjulpet mange mennesker med at fjerne deres sidderelaterede smerter- og dermed skader i bevægeapparatet. EveryBody® stolen bruges at kommuner, sygehuse, virksomheder, private brugere og anbefales ofte af ergo- og fysioterapeuter.


I 2017 var det ca. hver 2′ – der arbejder ved en pc, som har smerter HVER DAG fra skader i ryg og nakke. 5 år før i 2012 var det ca. hver 3′. Udviklingen af skader er katastrofal. Trods denne udvikling, så anbefaler de fleste eksperter, rådgivere og fabrikanter præcis det samme, som de gjorde for 20 år siden. Efter flere end 20 års arbejde med siddestillinger kan vi dokumentere. at smerter og skader kan fjernes – i flere end 90 % tilfælde, hvis man vel at mærke forstår at fjerne årsagerne til skaderne og kan tilbyde et produkt, som er udviklet udelukkende med udgangspunkt i viden og med det ene formål at fjerne og undgå smerter fra sidderelaterede skader.


Du er velkommen til at prøve en EveryBody® Kontorstol – GRATIS… så kan du selv tage stilling til om den kan hjælpe dig.


EveryBody® kontorstole og den ergonomiske viden og teori bag udviklingen af stolen, er 100% forskellig i forhold til alle andre produkter og til de ca. 30 år gamle ergonomiske teorier der desværre stadig bruges af forskellige “eksperter”.

Sidderelaterede skader er en af de dyreste sygdomsgrupper i Danmark og en række andre lande. Kroppen har en fantastisk evne til at reparere sig selv, hvis den får mulighed for det. Teorien bag stolen, har vendt 100% rundt på de ca. 30 år gamle teorier, der stadig bruges af ”eksperter” trods skadesudviklingen.


EveryBody stolene er skabt til forskellige mennesker. Det patenterede indstillelige klæde, under puden, skaber en helt unik bevægelig facon og en meget stor trykfordeling fra siddeknoglerne, som tilpasses den enkelte brugers balance, facon og behov for støtte. 

Det bevirker, at bækkenet rettes op ( til samme position som i stående ) hvorefter ryggen bærer sig selv, i naturlig balance, der hvor den er mindst belastet. (Se billeder). EveryBody – stolen er udviklet med baggrund i mange års arbejde med siddestillinger og udelukkende med henblik på, at brugeren skal kunne sidde naturligt, i balance, behageligt og dermedUNDGÅ:


 • Smerter
 • Sammenfald i ryggen.
 • Sammenfald i mave og bryst.
 • Træthed.
 • Spændinger i sener og muskulatur.
 • At bruge muskler og energi på at sidde.
 • Den kendte trang til at rykke bagdelen frem.
 • Hindring af fri bevægelighed.
 • Fremadbuet overkrop – nakkeskader
 • Fredadrejede og løftede skuldre og spændinger = museskader, hovedpine mv..


EveryBody® kontorstole bryder fuldstændig med de traditionelle opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert og den er vores bud på en fremtidig hensigtsmæssig, aktiv og behagelig siddestilling. Hvis du er en af dem, der har prøvet mange forskellige “ergonomiske” stole uden resultat, så prøv alligevel en EveryBody® stol.

Vi garanterer, at du aldrig har prøvet noget lignende uanset hvor mange stole eller “gode ekspertråd” du har været igennem.


Når du sidder i EveryBody®kontorstolen så:


 • Undgås det skadelige sammenfald i ryg, mave og bryst fordi bækkenet rettes op i naturlig balanceposition så ryggen bærer sig selv – ligesom i stående position.
 • Har man ingen løftede- og dermed ømme skuldre.
 • Er kroppen i balance så du ikke bruger energi på at sidde.
 • Sidder man særdeles blødt og behageligt.
 • Har man ny og helt fri bevægelighed + 50% aktionsradius.
 • Kollapser (buer) ryg og nakke ikke.
 • Opstår der ingen trang til at rykke lidt frem på stolen (med kollaps i ryggen som følge).
 • Balancerer kroppen og kan dermed slappe af.
 • Sparer krop, muskler sener energitab / træthed.
 • Sidder man ekstremt blødt p.g.a. den bevægelige tilpassede trykfordeling.
 • Opnår man fuldstændig fri bevægelighed da bækkenet er rettet op.
 • Er der ingen sammenfald i mave og brystkasse.
 • Opstår der ingen trang til at sætte det ene ben over det andet (hvilket skader ryggen i sideretningen).


Siddestillinger ved kontorarbejde er – desværre – et af de mest undervurderede arbejdsmiljømæssige problemer der findes. Forskellige statistikker viser, at de uundgåelige og uheldige siddestillinger er en af de dyreste ”sygdomsgrupper” i Danmark. Her til skal lægges de personlige omkostninger, smerter, fravær, tabt arbejdsfortjeneste, genoptræning, medicin etc. Vi HAR bevist, at det ikke nødvendigvis behøver at være sådan – I tusindvis at tilfælde over en periode på 20 år.

Der er ingen af vores brugere som ikke er hjulpet i høj grad. Når vi tilpasser HELE kontorarbejdspladsen, gør vi det ud fra vores egne ergonomiske teorier, erfaringer og resultater. Derfor ved vi med garanti, at du ikke bliver præsenteret for en gentagelse af de almindeligt brugte vejledninger, som ofte har baggrund i 20 – 30 år gamle teorier.


Her under kan du læse lidt om de årsager der skaber problemerne. Ingen eksperter er uenige om, at de uundgåelige uhensigtsmæssige siddestillinger er den væsentligste årsag til arbejdsbetingede skader i bevægeapparatet. I typiske ”ergonomiske” stole, sker der det, at bagdelen rykkes frem på sædet efter at have siddet max. 10 sekunder. Dette er grunden til at ryg, mave og bryst bringes ud af balance og falder sammen – ryggen kollapser i princippet og der udvikles bl.a. følgende skader.

Der udvikles revner/læsioner i rygdisks, grundet gentagne biomekanisk stres ved sammenfald i ryggen. Der ud over sker der et sammenfald i mave, bryst og nakke, hvilket betyder andre skader i bevægapparatets muskulatur og sener. Normalt blodomløb hindres og der skal bruges ekstra meget energi på, at holde kroppen oprejst, hvilket medfører træthed. Man kan evt. kigge rundt på kollegaer og observere at næsten alle sidder med sammenfald i ryggen – væk fra ryglænet. De kollegaer der også sidder med korslagte ben, sidder med endnu højere risiko for skadesudvikling, da de også ødelægger deres ryg i sideretningen. Når ryggen buer (kollapser), medfører det, at hovedet – der vejer ca. 8 kg, “hænger” frem foran kroppen og dermed belaster nakke og muskulatur voldsomt. (Vægtsstangsprincippet).

En af de væsentlige årsager til dette problem er, at langt de fleste (måske 95%) skærme er placeret ALT for lavt og at bordene (trods el funktion) er MEGET for høje. Kroppen søger hele tiden at være i balance ! – Når vi står / går / løber / sidder. Prøv at læne dig op af en væg. Ganske automatisk lægger du temmelig sikkert armene over kors, og flytter den ene fod over den anden. Det sker fordi kroppen vil være i balance, vi er bare ikke bevidste om dette.

Det er det samme der sker når vi sidder ! Hvis kroppen ikke er i balance, så flytter den sig til en “bedre” position, ofte med skader som resultat på lidt længere sigt. Når vi sætter os på en stol – også en god ergonomisk stol – så går der ca. 10 sekunder, så flytter / rykker vi bagdelen lidt frem. Det er der mange årsager til. Prøv selv. Indstil din stol bedst muligt – sæt dig i den – MED RANK RYG – og tag tid på hvor længe du kan sidde uden at flytte dig ? Resultatet er et bagudtippet bækken med kollaps i ryggen, sammenpresset mave, kollaps i nakke, løftede skuldre etc. I denne position er smerterne og skaderne i ryggen og i det øvrige bevægeapparat hjulpet godt i gang. Også “museskaderne”.

Så længe man sidder med løftede og fremaddrejede skuldre, p.g.a. bagudtippet bækken, med kollaps i ryggen som en naturlig følge, så belastes sener og muskler i unaturlig høj grad, hvilket – på kort sigt – fører til smerter, som er første symptomer på skader. Vi har leveret EveryBody® kontorstole til flere end 500 virksomheder samt ministerier, kommuner, sygehuse, og privatpersoner. Stolene anbefales og bruges af en række ergo- og fysioterapeuter.

Når vi leverer stole, så får du en grundig instruktion om funktion og brug og vi tilpasser gerne HELE din arbejdsplads samtidig ! I EveryBody® kontorstole er kroppen i balance – med minimal støtte når du sidder. – Så skal du ikke bruge energi på at undgå sammenfald i ryg / disks og ubalance i bækken.Når du undgår sammenfald og ubalance, kan du sidde uden smerter, uden spændinger og uden at blive træt. Når du sidder i en indstillet EveryBody® kontorstol, så “balancerer” bækkenet og dermed ryggen og hovedet. I denne postition har rygdiscs, muskler og sener mulighed for at begynde at “reparere” sig selv. Kroppen har en fantastisk mulighed for at komme sig – hvis den får mulighed for det. At sidde aktivt, fornuftigt og behagelig er ikke bare et spørgsmål om at vinkle sædet nedad/fremad, eller indstille stolen på 20 forskellige måder.

Hvis det var den rigtige løsning, så ville omfanget af siddeskader ikke stige så voldsomt som tilfældet er ! Når et standardsæde blot vinkles nedad, for at skabe en “aktiv” siddestilling, så bringes kroppen / bækken / ryg ud af balance, og der skal bruges energi / muskler på at kompensere og undgå at glide ned og balancere. Det er os en gåde, at forskellige rådgivere stadig anbefaler at fremadtippe sædet, når nu det let kan bevises, at det ikke kan lade sig gøre at sidde i denne positon – ved pc-arbejde. Vi beviser det gerne ! At “den næste siddestilling er den bedste” vil vi gerne have lov til at være stærkt tvivlende over for.


Denne snart 30 år gamle sætning, bruges stadig ofte som et salgsargument af leverandører og forskellige “eksperter”.

Det er helt ok at sidde på mange forskellige måder, på hvad som helst – hvis man bevarer en rank ryg. Men – det kan ikke lade sig gøre, da vores muskler og sener ikke kan holde bækkenet i en position hvor det IKKE tipper bagud. Man kan bare efterprøve teorien. Prøv at sætte dig hvor som helst – gerne i en god ergonomisk stol og se hvor længe du kan bevare en position med rank ryg, uden at folde armene, sætte det ene ben over det andet, trække benene op på stellet etc.. Der går i gennemsnit ca. 10 sekunder inden bækkenet tipper bagud med en buet ryg og nakke som resultat. Og ... det er ganske enkelt det, som undgåes helt naturligt i EveryBody® stolen.


Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information, undervisning og demonstration.EveryBody                everybody(a)everybody.dk                Tlf.: 2215 5610                      CVR Nr. 25047699